Customer Journey Mapping | TRUE Communications
a brandlove company MENU

Customer journey mapping

de klantreis als ultieme inspiratiebron voor strategie en ontwerp

TRUE Communications zet met succes voor haar opdrachtgevers het eigen ontwikkelde Customer journey mapping model in. Het is een bewezen en klantgericht model voor het in kaart brengen van de klantreis. Hierbij worden direct diverse stakeholders en hun specifieke eigenschappen meegenomen, zodat een activatiecampagne hier perfect op ingezet kan worden.

Focus op verbeteringen klantcontact

Customer journey mapping legt bloot waar mogelijke kansen liggen om in contact te komen met (potentiële) klanten. Hierbij ligt de focus op het realiseren van een optimale klantbeleving, met inzet van alle relevante kanalen.

Accent op drie cruciale stappen

In de methodiek die TRUE Communications hanteert staan drie cruciale stappen centraal:

Stakeholder Mapping

Persona Canvas

Customer journey mapping

Realisatie jaarplan op basis van geformuleerde doelen

Het gefaseerd doorlopen van deze stappen resulteert uiteindelijk in een gefaseerd jaarplan. Met dit jaarplan beogen we de realisatie van de vooraf met de opdrachtgever nauwgezet geformuleerde doelen.

Workshop 1 en 2: Stakeholder Mapping / Persona Canvas

Tijdens een sessie van twee tot drie uur genereren we meer inzicht in de doelgroepen van de opdrachtgever. Daarbij willen we hun drijfveren doorgronden: waarom doen zij iets wel of niet? Hierbij maken we gebruik van twee onderdelen, namelijk Stakeholder Mapping en Persona Canvas. Met Stakeholder Mapping proberen we de DMU’s (beslissers) en stakeholders (beïnvloeders) te doorgronden. De Stakeholder Map fungeert daarbij als leidraad. Door een diepgaand idee te ontwikkelen van de DMU’s en Stakeholders doorgronden we het speelveld van een organisatie.

Belangen van stakeholders

Nadat we het speelveld in kaart hebben gebracht, willen we dieper ingaan op de belangen per stakeholder. Daarbij koersen we op antwoorden op deze vragen:

 • Wat is het uiteindelijke doel van een DMU/Stakeholder?
 • Hoe wil hij/zij daar komen?
 • Wat heeft hij/zij daarvoor nodig?

Workshop 3: Customer journey mapping

Met Customer journey mapping kunnen we vervolgens de klantreis in kaart brengen. Deze klantreis is onderverdeeld in drie fasen, namelijk oriëntatie-, informatie- en beslissingsfase. Op basis van deze fasering maken we deze drie onderdelen helder:

 • Drijfveren DMU per fase.
 • Communicatiedoelstelling per fase.
 • Inzet bestaande middelen.
 • Media-/middelenplan.

Ontvang gratis een blanco DMU/ stakeholder map

  Integraal inzicht in alle te hanteren middelen

  Dankzij de uitgewerkte Customer Journey hebben we inzicht verkregen in de in te zetten middelen. De inzet van deze middelen vertalen we door naar een media-/middelenplan. Daarbij stellen we prioriteiten aan de middelen: welke moeten we als eerste uitwerken en welke later? Vervolgens gieten we al deze elementen in een jaarplan. Kortom, dé basis voor een geslaagde activatiecampagne.

  Starten met customer journey mapping: start met True

  Kies voor een deskundig communicatie- en reclamebureau dat volop thuis is in positioneren, merkbeleving, storytelling, strategische communicatie en dus ook: Customer journey mapping. Kies True Communications in Apeldoorn; bel of mail ons voor meer informatie. Je bent ook van harte welkom voor een kop koffie en een gesprek over jouw merkpositionering in ons pand aan de Loolaan in Apeldoorn!

  Ik neem contact op