Schaam jij je voor je voeten? - TRUE Communications
a brandlove company MENU

ProVoet

Schaam jij je voor je voeten?

Klant: ProVoet
Opdracht: Themacampagne gericht op voetschaamte
Resultaat: Bespreekbaar maken van voetschaamte
Disciplines:
  • Creatie
  • Design
  • Strategie

Hoe zorgen we dat voetschaamte afneemt, zodat meer mensen naar de pedicure durven te gaan?

Brandscan Brandstory Brandlove
De gevolgen van voetschaamte

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de mensen zich wel eens schaamt voor zijn voeten. Eén op de vijf mensen durft zelfs zijn of haar blote voeten niet eens te laten zien. Voetschaamte kan leiden tot het niet laten behandelen van voetaandoeningen. Dit zorgt vervolgens voor een verslechtering van de situatie wat negatieve fysieke en emotionele gevolgen kan hebben.

Brandscan Brandstory Brandlove
Voetschaamte bespreekbaar maken

Om voetschaamte tegen te gaan heeft TRUE Communications in opdracht van ProVoet (brancheorganisatie van de pedicure) de campagne ‘schaam jij je voor je voeten?’ ontwikkeld.

De campagne richt zich op vier kwetsbare doelgroepen. Per doelgroep wordt dieper ingespeeld op de achterliggende motieven waardoor men zich schaamt voor hun voeten.

De campagne is ingezet in het landelijke netwerk van (medisch) pedicures van ProVoet. Daarbij is gebruik gemaakt van een mix tussen print en online.

Brandscan Brandstory Brandlove
De (medisch) pedicure als oplossing

Waneer de voetschaamte is weggenomen en men op de hoogte is van mogelijke gevolgen, is de drempel verlaagd om tot actie over te gaan. Er wordt daarom per doelgroep antwoord gegeven op wat de (medisch) pedicure specifiek voor deze doelgroep kan betekenen. Hiermee krijgt de doelgroep het laatste zetje om toch die afspraak te maken.

Een resultaat waar wij ons niet voor schamen!


De belangrijkste doelstelling van de campagne was het vergroten van de bewustwording rondom voetschaamte. Dat is gelukt. Tegelijkertijd zijn er ook andere resultaten geboekt die een bijdrage leveren aan het verminderen van de negatieve gevolgen van voetschaamte.

  • Bewustwording rondom voetschaamte
  • Vermindering van voetschaamte bij de doelgroep
  • Kennistoename over mogelijke gevolgen van voetschaamte
  • Verlaging drempel voor het maken van een afspraak met (medisch) pedicure