Circulus-Berkel - TRUE Communications
a brandlove company MENU

Circulus-Berkel

Kies voor elkaar.

Klant: Circulus-Berkel
Opdracht: Merkpositionering vanuit fusie
Resultaat: Van afvalinzamelaars naar leefomgeving verduurzamer
Disciplines:
  • Creatie
  • Design
  • Merkidentiteit
  • Strategie

Positioneer Circulus en Berkel Milieu vanuit de fusie als een duurzame grondstoffeninzamelaar

Brandscan Brandstory Brandlove
Verduurzamer van de woon- en leefomgeving

Circulus en Berkel Milieu zijn gefuseerd. Onder de nieuwe naam verzorgt Circulus-Berkel het afvalbeheer en taken in de openbare ruimte voor acht gemeenten. Wat typeert Circulus- Berkel eigenlijk? Welke doelgroepen en markten worden bediend en wat is daarin belangrijk? TRUE voerde de brandscan uit en kwam tot een heldere vaststelling: Circulus-Berkel verduurzaamt de woon- en leefomgeving in sociale, ecologische en economische zin. Deze uitkomst vormde de basis voor de herpositionering en de communicatiestrategie.

Brandscan Brandstory Brandlove
Caregiver met een maatschappelijk aantrekkelijke boodschap

Op basis van de Brandscan formuleerde TRUE de brandstory voor Circulus-Berkel: een typische caregiver met een maatschappelijk aantrekkelijke boodschap: Kies voor elkaar.

Op deze propositie heeft TRUE vervolgens de complete communicatiestrategie gebouwd, vertaald naar vier communicatieboodschappen: Het beste resultaat bereik je samen, Minder afval, meer grondstoffen, Samen voor een mooie buurt en Kansen bieden werkt.

Deze boodschappen worden gecommuniceerd op bijna alle uitingen, van vrachtauto’s tot huis-aan-huis mailings.

Brandscan Brandstory Brandlove
Goodwill door het sympathieke thema ‘Kies voor elkaar.’

Consequent implementeert Circulus-Berkel nu haar positionering, ondersteund door TRUE: een afvalvrije maatschappij, een schone leefomgeving, een betrokken samenleving. Zo voegen we maatschappelijke meerwaarde toe aan de regio. Een aantrekkelijke boodschap die goodwill en samenwerking creëert. Met als bindende factor het sympathieke thema ‘Kies voor elkaar’. Circulus-Berkel treedt naar buiten met een sterke, eenduidige identiteit waarmee haar rol in de samenleving duidelijk wordt gecommuniceerd én groeit. Kortom, van afvalinzamelaar naar duurzame grondstoffeninzamelaar.