Zwitsal Apeldoorn - TRUE Communications
a brandlove company MENU

Zwitsal Apeldoorn

Branding voormalig fabrieksterrein

Klant: Zwitsal Apeldoorn
Opdracht: Merkpositionering
Resultaat: Nieuwe propositie vertaald in bijpassende merkidentiteit
Disciplines:
  • Strategie
  • Merkidentiteit
  • Design
  • Creatie

“Hoe vertalen we de nieuwe propositie van de voormalige Zwitsal fabriek in een bijpassende merkidentiteit?”

Brandscan Brandstory Brandlove
Bewuste keuze voor 'ruimte voor ontdekking'

De voormalige Zwitsal fabriek in Apeldoorn is industrieel erfgoed met een hoge cultuurhistorische waarde. Sinds enkele jaren broedplaats voor ondernemers met inspirerende initiatieven in ondernemende en culturele zin. De voormalige Zwitsal fabriek biedt hiermee vanuit haar historische fundamenten een nieuwe propositie: ‘ruimte voor ontdekking’. Bedacht door bureau Elberveld. Op basis van de brandscan kreeg TRUE vervolgens het groene sein om communicatief invulling te geven aan deze propositie.

Brandscan Brandstory Brandlove
Een nieuwe visuele merkidentiteit

Bij het ontwikkelen van de nieuwe visuele merkidentiteit nam TRUE de Zwitsal historie als gewaardeerd vertrekpunt. Het nieuwe beeldmerk keert met respect terug naar de oorspronkelijke waarde-elementen. De nieuwe propositie van de voormalige Zwitsal fabriek combineerde TRUE vervolgens visueel met de historische Zwitsal eigenschappen. Met nu de schoorsteen als visuele landmark voor het nieuwe ondernemerschap op het terrein. Eveneens is de historische Zwitsal kleur groen gereconstrueerd en doorvertaald naar het nieuwe logo.

Brandscan Brandstory Brandlove
Geleidelijke integratie van het verleden met het heden

De waardering voor de nieuwe visuele merkidentiteit groeit gestaag door niet te kiezen voor een confronterende ommezwaai, maar de smaakvolle integratie van het verleden met het heden. Inmiddels zien ondernemers en bezoekers op het terrein de nieuwe merkbeleving in de meest uiteenlopende vormen zowel fysiek als consistent terug. Op basis van de uitgebalanceerde visuele vertaling van het bijbehorende merkverhaal. Van logozuil en signing tot en met plattegronden en gevelaanduidingen. Maar ook digitaal via de bijpassende website.

Het resultaat


  • De propositie is integraal doorvertaald naar allerlei zichtbare communicatiemiddelen op het terrein van de voormalige Zwitsal fabriek.
  • De merkbeleving komt één-op-één overeen met de fysieke merkervaring op het terrein van de voormalige Zwitsal fabriek.
  • Er ligt een heldere toetssteen voor alle toekomstige communicatieve herinrichtingen vanuit de propositie en merkidentiteit.