Doe apart met afval - TRUE Communications
a brandlove company MENU

Regio Noord-Veluwe

Jij doet toch ook gewoon apart?

Klant: Regio Noord-Veluwe
Opdracht: Maak inwoners bewust van het belang van afval scheiden. En help ze bij het juist scheiden van afval.
Resultaat: Een krachtige, duurzame campagne gericht op bewustwording en activatie
Disciplines:
  • Creatie
  • Design
  • Strategie

“Kunnen we een campagneconcept ontwikkelen dat inspeelt op de lokale behoefte per gemeente?”

Brandscan Brandstory Brandlove
Ideeëngeneratie vanuit gemeenten

Regio Noord-Veluwe (RNV) werkt in opdracht van diverse gemeenten op de Veluwe. Eén van haar taken is het stimuleren van inwoners actiever aan de slag te gaan met afvalscheiding. Omdat hier altijd winst te behalen valt vroeg RNV ons om een regionale publiekscampagne te ontwikkelen. Dit start met een gedegen analyse.
Inzichten in de drijfveren van inwoners en resultaten van campagnes die in het verleden gevoerd zijn vormden de basis voor een creatief concept. Tijdens een schetssessie hielpen we de deelnemende gemeenten om zelf met creatieve ideeën te komen voor deze campagne. Het resultaat van deze sessie was helder. Iedere gemeente scheidt afval op haar eigen manier. Ook bleek de bewustwording bij de burgers over het belang van afvalscheiding per gemeente te verschillen. De conclusie? Eén campagneconcept, twee campagnes, specifiek gemaakt voor de behoefte van zes verschillende gemeenten.

Brandscan Brandstory Brandlove
Bewustwording en activatie

Wij ontwikkelden een bewustwordingscampagne én een activatiecampagne gericht op concrete afvalscheiding. Beiden vanuit het overkoepelende concept “Ik doe gewoon apart”. De bewustwordingscampagne prikkelt de aandacht van de burgers met het uitdagende thema ‘Ik doe niet gek, ik doe gewoon apart.’ Lokale burgers figureren in de campagne in speelse, aparte poses. De boodschap? Wees wie je bent, doe lekker apart én scheid je afval apart.

De bijbehorende activatiecampagne geeft niet de burgers een gezicht, maar het te scheiden afval. Cartoonesk biedt deze speelse actiecampagne de burgers een gericht advies: welk soort restafval moet waar naartoe? Ook ontwikkelden we aparte campagnes voor specifieke, lokale afvalprojecten in bepaalde gemeenten.

Brandscan Brandstory Brandlove
Ik doe niet gek, ik doe gewoon apart!

De campagne is uitgerold van abri’s tot advertenties. Om de verschillende gemeenten te ondersteunen in het actief inzetten van de middelen is een toolbox ontwikkeld. Elke gemeente selecteert hieruit precies de communicatietools die passen bij haar gewenste niveau van afvalscheiding en de fase van bewustwording bij haar burgers. Uiteraard vonden de gemeenten hierin hun creatieve suggesties uit de schetssessies terug. De winst? Vanuit één overkoepelende campagne toch specifiek inspelen op een lokale behoefte.

Daarnaast ontwikkelden we aparte campagnes voor specifieke, lokale afvalprojecten in bepaalde gemeenten. Vanuit de communicatie toolbox kan dit eveneens de andere RNV-gemeenten inspireren deze lokaal toegespitste campagnes te benutten. We blijven in gesprek met de deelnemende gemeenten om de inmiddels lopende campagne structureel te blijven toepassen.

Resultaat:


  • Krachtige campagne die door de mix van een generale en een specifieke boodschap lange tijd zijn werk kan doen.
  • Door deze samenwerking aan te gaan, is het mogelijk vanuit één overkoepelende campagne toch specifiek in te spelen op een lokale behoefte.